మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి

మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి

1/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

2/16

తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు

3/16

మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి

4/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

5/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

6/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

7/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

8/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

9/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

10/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

11/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

12/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

13/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

14/16

పుణ్యస్నానాలాచరిస్తున్న భక్తులు

15/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

16/16

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో తుంగభద్ర పుష్కరాల సందడి ప్రారంభమైంది. మంత్రాలయం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థులు వీఐపీ ఘాట్‌లో తుంగభద్ర పుష్కరిణి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పుష్కరస్నానం ఆచరించారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని