శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

1/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

2/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

3/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

4/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

5/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

6/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

7/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

8/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

9/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

10/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

11/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

12/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

13/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

14/14

అనంతపురం: కదిరిలో వైభవంగా శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి రథోత్సవం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని