అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

1/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో చినజీయర్‌స్వామి

2/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

3/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

4/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

5/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

6/14

హైదరాబాద్‌: వేదికపై చినజీయర్‌స్వామి, మంత్రి హరీశ్‌రావు, దైవజ్ఞశర్మ

7/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న చినజీయర్‌స్వామి

8/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

9/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

10/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న మంత్రి హరీశ్‌రావు

11/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

12/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

13/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

14/14

హైదరాబాద్‌: అంబర్‌పేట మున్సిపల్ మైదానంలో వేంకటేశ్వర కళ్యాణం, లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని