కార్తికమాసం ప్రారంభం.. పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

కార్తికమాసం ప్రారంభం.. పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

1/20

శ్రీకాకుళం : ఉమారుద్ర కోటేశ్వర ఆలయం నాగావళి ఘాట్‌ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

2/20

శ్రీకాకుళం : ఉమారుద్ర కోటేశ్వర ఆలయం నాగావళి ఘాట్‌ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

3/20

శ్రీకాకుళం : ఉమారుద్ర కోటేశ్వర ఆలయం నాగావళి ఘాట్‌ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

4/20

శ్రీకాకుళం : ఉమారుద్ర కోటేశ్వర ఆలయం నాగావళి ఘాట్‌ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

5/20

రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో కార్తీక మాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

6/20

రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో కార్తీక మాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

7/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

8/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

9/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

10/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

11/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

12/20

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం పుష్కరఘాట్‌లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలారు.

13/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

14/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

15/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

16/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

17/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

18/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

19/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

20/20

రాజమహేంద్రవరం : కార్తీకమాసం ప్రారంభం సందర్భంగా పుష్కరఘాట్‌లో భక్తుల పవిత్ర స్నానాలు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని