విజ‌య‌వాడ‌ కనక దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం

విజ‌య‌వాడ‌ కనక దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం

1/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

2/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

3/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

4/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

5/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

6/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

7/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

8/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

9/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

10/10

విజ‌య‌వాడ‌: శాకాంబ‌రిగా కనక దుర్గమ్మ.. బంగారు బోనం సమర్పించేందుకు హైద‌రాబాద్ నుంచి వ‌చ్చిన మహంకాళి జాతర ఉమ్మడి ఆలయాల ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని