ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర

1/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

2/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

3/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

4/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

5/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

6/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

7/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

8/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

9/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

10/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

11/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

12/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

13/13

ఒడిశా: క‌నుల‌పండువ‌గా జగన్నాథుని బహుడా యాత్ర.. గుండిచా నుంచి తిరుగు ప్ర‌యాణ‌మైన స్వామి వారి ర‌థ‌యాత్ర‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని