తిరుమ‌ల‌లో వ‌రుణ యాగం

తిరుమ‌ల‌లో వ‌రుణ యాగం

1/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

2/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

3/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

4/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

5/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

6/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

7/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

8/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

9/9

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో కారీరిష్టి వరుణయాగం. కంచికామకోటి పీఠం సౌజన్యంతో తిరుమలలోని గోగర్భం జలాశయం వద్ద ఈ యాగక్రతువుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని