తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భక్తుల కోలాహలం

తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భక్తుల కోలాహలం

1/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

2/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

3/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

4/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

5/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

6/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

7/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

8/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

9/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

10/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

11/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

12/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

13/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

14/14

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శనివారం దొర వేషంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని