తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భక్తుల సందడి

తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భక్తుల సందడి

1/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

2/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

3/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

4/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

5/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

6/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

7/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

8/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

9/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

10/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

11/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

12/12

తిరుపతి: తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరలో భాగంగా శుక్రవారం తొటి వేషం.. వేయికళ్లదుత్తతో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని