పురుషోత్త‌ముడికి పుష్పార్చ‌న‌

పురుషోత్త‌ముడికి పుష్పార్చ‌న‌

1/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

2/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

3/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

4/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

5/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

6/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

7/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

8/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

9/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

10/10

క‌డ‌ప‌: ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామాల‌యం స‌ప్త‌వ‌ర్ణాల పుష్ప‌కాంతుల‌తో శోభిల్లింది. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో దొర్లిన దోషాల నివార‌ణ కోసం పండితులు పుష్ప‌యాగం నిర్వ‌హించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన ప‌లు ర‌కాల పుష్పాల‌తో రామ‌య్య‌ను అర్చించారు. ఈ క‌మ‌నీయ దృశ్యాన్ని చూసి భ‌క్తులు పుల‌కించిపోయారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని