హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ హెయిర్ స్టైలిస్ట్

హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ హెయిర్ స్టైలిస్ట్

1/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

2/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

3/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

4/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

5/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

6/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

7/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

8/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

9/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

10/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

11/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

12/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

13/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

14/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

15/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

16/16

హైదరాబాద్‌: బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ "సావియో జాన్ పెరీరా"

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని