ర్యాంపుపై.. కరీనా తళుకులు

ర్యాంపుపై.. కరీనా తళుకులు

1/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హొయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

2/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

3/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

4/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

5/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

6/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

7/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

8/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

9/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

10/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

11/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

12/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

13/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

14/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హోయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

15/15

హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో ఏర్పాటు చేసి ఫ్యాషన్‌ షోలో ర్యాంపుపై హొయలొలికించిన బాలీవుడ్‌ నటి కరీనాకపూర్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని