‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

1/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

2/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

3/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

4/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

5/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

6/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

7/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

8/8

హైదరాబాద్‌ : హోటల్‌ తాజ్‌కృష్ణాలో నిర్వహించిన ‘సూత్రా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ & ఫ్యాషన్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో నటి రహస్య గోరఖ్‌ సందడి

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని