మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ ఫ్యాషన్‌ షో

మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ ఫ్యాషన్‌ షో

1/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

2/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

3/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

4/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

5/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

6/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

7/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

8/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

9/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

10/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

11/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

12/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

13/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

14/14

హైదరాబాద్‌ : మారియట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, వెడ్డింగ్‌ వావ్స్‌ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారియట్‌ హోటల్లో ‘షాదీ బై మారియట్‌’ కాన్సెప్ట్‌లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌సింగ్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని