ఖమ్మం నగరంలో సినీ నటి పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ సందడి

ఖమ్మం నగరంలో సినీ నటి పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ సందడి

1/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

2/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

3/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

4/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

5/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

6/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

7/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

8/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

9/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

10/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

11/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

12/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

13/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

14/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

15/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

16/16

ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేమ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఖమ్మం నగరంలో శుక్రవారం సందడి చేశారు. స్థానిక వైరా రోడ్డులో మ్యాక్స్‌ వస్త్ర దుకాణాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని