జ‌కార్తలో ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’

జ‌కార్తలో ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’

1/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

2/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

3/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

4/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

5/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

6/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

7/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

8/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

9/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

10/10

రంజాన్ మాసం సంద‌ర్భంగా జ‌కార్తలో నిర్వ‌హించిన ‘ముస్లిం ఫ్యాష‌న్ ఫెస్టివ‌ల్‌’లో మోడ‌ళ్ల ర్యాంప్ వాక్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని