యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ..!

యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ..!

1/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

2/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

3/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

4/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

5/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

6/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

7/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

8/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

9/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

10/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

11/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

12/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

13/13

బ్రెజిల్‌: యుద్ధం వ‌ద్దంటూ.. శాంతిని కోరుతూ సావో పాలో ఫ్యాష‌న్ వీక్‌లో మిల‌ట‌రీ త‌ర‌హా హెల్మెట్లు ధ‌రించి అల‌రించిన మోడ‌ళ్లు. ఇందులో భాగంగా మోడ‌ళ్లు ధ‌రించిన హెల్మెట్ల‌పై శాంతికి గుర్తుగా పూలు, ప‌క్షులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని