కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

1/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

2/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

3/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

4/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

5/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

6/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

7/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

8/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

9/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

10/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

11/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

12/12

చిత్తూరు: కళాంజలి ఫ్యాషన్‌ షోలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థుల ర్యాంప్‌ వాక్‌

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని