తారలు దిగివచ్చిన వేళ

తారలు దిగివచ్చిన వేళ

1/24

దక్షిణ ఫ్రాన్స్‌లోని కేన్స్‌లో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

2/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

3/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

4/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

5/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

6/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

7/24

దక్షిణ ఫ్రాన్స్‌లోని కేన్స్‌లో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

8/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

9/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

10/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

11/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

12/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

13/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

14/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

15/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

16/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

17/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

18/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

19/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

20/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

21/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

22/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

23/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి

24/24

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో తారల సందడి


ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని